فایل های دسته بندی امنیتی - صفحه 1

کتاب آموزشی هک وامنیت

کتاب آموزش هک وامنیت به ویژه برای افرادی که کمتربازبان انگلیسی آشنایی دارند به همراه رائه ی مطالب ولینک های کاربردی

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت امنیت وب

دانلود پاورپوینت امنیت وب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت امنيت (IP(IPSec

دانلود پاورپوینت امنيت (IP(IPSec

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت APA چیست

دانلود پاورپوینت APA چیست

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل