فایل های دسته بندی درس پژوهی - صفحه 1

درس پژوهی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تاریخ ۳ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم متوسطه

درس پژوهی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تاریخ ۳ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم متوسطه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی جناس ادبیات پایه هشتم

دانلود درس پژوهی جناس ادبیات پایه هشتم

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی‌1 زبان انگلیسی

دانلود گزارش کارورزی‌1 زبان انگلیسی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تابع بر اساس حیطه های شناختی بلوم

نمونه سوالاتی بر اساس حیطه های شناختی بلوم برای درس راهبرد های تدریس و پژوهش حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی تابع دهم متوسطه

درس پژوهی ویژه دانشگاه فرهنگیان درس پژوهش حرفه ای

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله....بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان و نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی

بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان و نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله....مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسههای دور ه تیموری و صفو ی

مقایسه تطبیقی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی در مسجد-مدرسههای دور ه تیموری و صفو ی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی با موضوع تابع

درس پژوهی تابع رشته دبیری ریاضی (آموزش ریاضی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی