فایل های دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه - صفحه 1

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل2: تساوی کسرها

در این فصل دانش آموزان با موضوعات مختلفی از جمله شناخت کسرها، جمع و تفریق کسرها، تساوی کسرها و ضرب عدد در کسر آشنا می شوند.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس6 : بانوی قهرمان

در طول تاریخ، گاهی به انسان‌های بزرگ و ارجمندی برخورد می‌کنیم که از محدوده زمان خود پا فراتر نهاده و زندگی‌شان برای همیشه در تاریخ می‌درخشد و همواره الگویی بزرگ برای انسان‌های حق جو می‌شوند.این افراد متعلق به همه نسل‌های بعد از خود هستند. حضرت زی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس8 : چه می خواهم بسازم؟

دانش آموزان با فراگیری بخش فناوری به اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی و چگونگی سهولت کارها آشنا می شوند. آن ها با استفاده از ابزار در انجام کارهای روزمره خود درک خواهند کرد که چگونه ابزار ها می تواند در وقت یا انرژی، کیفیت و کمیت روش های انجام کار و ر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس16: آب و هوا

عنوان درس 16 کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان آب و هوا می‌باشد. معلمان گرامی، لطفا مطالب این درس را که کاملاً جنبۀ عملی دارد به مطالب حافظه‌ای تبدیل نکنید.خواندن دماسنج، درست کردن باران سنج، ثبت وضعیت هوا در جدول، خواندن نمودار، ترسیم نمودا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس19: گندم از گندم بروید

از نظر قرآن و عقل، برخی اعمال خوب و صالح‌اند و برخی اعمال بد و ناصالح، ولی نتیجه تمام کارها اعم از خوبی‌ها و بدی‌ها به خود انسان بازگشت می‌کند.با توجه به اینکه انسان‌ها در طول حیات خود براساس باورهایی که دارند، عمل می‌کنند، پذیرش این نکته مهم ترب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فارسی پنجم، درس14: شجاعت

یکی از درس های کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی درس شجاعت می باشد . می خواهیم با کمک طرح درسی که در این قسمت آورده ایم این درس را آموزش دهیم .دانش ‌آموزان کم و بیش با مفهوم ترس و شجاعت آشنا هستند لذا با بکارگیری دانش آموزان در امر تدریس ، می توان آمو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان دوم، درس2: پرندگان چه می گویند؟

این درس درباره یکی از زیبایی‌های طبیعت آشنای پیرامون کودک است. جیک جیک گنجشک‌ها بر روی درختان حس کنجکاوی ساجده را برمی انگیزد و در این باره با مادرش گفت وگویی انجام می‌دهد که نهایتاً منجر به این می‌شود که ساجده به همراه مادرش برای حرف زدن و تشکر از خ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح خوانا نگاره 9 در مسجد محله از کتاب فارسی اول ابتدایی

دانلود طرح خوانا نگاره 9 در مسجد محله از کتاب فارسی اول ابتدایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس خوانا مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس برنامه روزانه ی متعادل

طرح درس خوانا مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس برنامه روزانه ی متعادل

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی