فایل های دسته بندی دانلود اقدام پژوهی - صفحه 1

دانلود اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان

دانلود اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه توانستم با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان مهارت های زندگی را در آنها تقویت نمایم

چگونه توانستم با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان مهارت های زندگی را در آنها تقویت نمایم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی هنرآموز الکتروتکنیک

دانلود اقدام پژوهی هنرآموز الکتروتکنیک

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تدوین گزارش اقدام پژوهی

دانلود پاورپوینت تدوین گزارش اقدام پژوهی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول

اقدام پژوهی کاهش مشکل جنب و جوش بیش از حد دانش آموزان پایه اول

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی 2 اقدام پژوهی بصورت word در 19صفحه

دانلود گزارش کارورزی 2 اقدام پژوهی بصورت word در 19صفحه

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله و اقدام پژوهی در رابطه با ، عدم وجود تمرکز حواس و افزایش تمرکز حواس

مقاله و اقدام پژوهی در رابطه با ، عدم وجود تمرکز حواس و افزایش تمرکز حواس

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و همراه بازی و سرگرمی ایجاد کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و همراه بازی و سرگرمی ایجاد کنم

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال روانخوانی و روخوانی تعدادی از دانش آموزان کلاسم را برطرف نما

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال روانخوانی و روخوانی تعدادی از دانش آموزان کلاسم را برطرف نمایم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی