فایل های دسته بندی پایه یازدهم - صفحه 1

دانلود نکات مهم و کلیدی هویت اجتماعی دوازدهم ویژه امتحان نهایی

دانلود نکات مهم و کلیدی هویت اجتماعی دوازدهم ویژه امتحان نهایی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه جمع بندی ریاضی کنکور 1401

دانلود جزوه جمع بندی ریاضی کنکور 1401

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه جمع بندی اصول عقاید (۳) دوازدهم

دانلود جزوه جمع بندی اصول عقاید (۳) دوازدهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جمع بندی دینی دهم یازدهم

دانلود جمع بندی دینی دهم یازدهم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاکتیک متمرکز کننده (عملی)برای درس کاربرد تبدیل ها ( هندسه یازدهم)

تاکتیک متمرکز کننده (عملی)برای درس کاربرد تبدیل ها ( هندسه یازدهم)

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم نمودار توابع بر اساس نظریه های یادگیری

آموزش رسم نمودار توابع و انتقال آنها براساس هریک از نظریه های یادگیری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکان ها (بخش دوم) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکان ها (بخش دوم) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکان ها (بخش اول) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکان ها (بخش اول) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی